Webform

  Základné identifikačné údaje účtovnej jednotky
  Rozsah účtovnej agendy (počet dokladov za predchádzajúce účtovné obdobie)
  Ostatné údaje


  Platiteľ DPH
  niemesačnýštvrťročný§7/7a

  Dodávky tovaru/služieb mimo SR
  ánonie

  Zaradenie do štatistického zisťovania
  ánonie

  Máte záujem o vedenie mzdovej agendy?
  ánonie

  Požadujete vedenie účtovníctva vo Vašich priestoroch?
  ánonie

  Požadujete vedenie účtovníctva na programových licenciách našej spoločnosti?
  ánonie  Ozveme sa Vám v čo najkratšom čase. Ďakujeme.

  – späť na predchádzajúcu stránku –