Základné identifikačné údaje účtovnej jednotky
Rozsah účtovnej agendy (počet dokladov za predchádzajúce účtovné obdobie)
Ostatné údaje


Platiteľ DPH
niemesačnýštvrťročný§7/7a

Dodávky tovaru/služieb mimo SR
ánonie

Zaradenie do štatistického zisťovania
ánonie

Máte záujem o vedenie mzdovej agendy?
ánonie

Požadujete vedenie účtovníctva vo Vašich priestoroch?
ánonie

Požadujete vedenie účtovníctva na programových licenciách našej spoločnosti?
ánonieOzveme sa Vám v čo najkratšom čase. Ďakujeme.

– späť na predchádzajúcu stránku –